Portal_background_image

ابلاغ دستورالعمل محله‌بندي و منطقه‌بندي شهري

دستورالعمل محله‌بندی و منطقه‌بندی شهری از سوي وزير كشور به استانداران ابلاغ شد

«دستورالعمل محله‌بندی و منطقه‌بندی شهری» كه با هدف ایجاد زمینه افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و افزایش وابستگی میان‌گروهی و انسجام اجتماعی، فرهنگی و دینی شهروندان از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تهيه شده توسط دكتر رحماني فضلي وزير كشور به استانداران ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، تصمیم سازی گروهی موثرتر و کاهش فاصله میان شهروندان و مسئولین مدیریت شهری، افزایش خودکنترلی و مشارکت شهروندان در ارتقاء امنیت شهری، انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت مدیریت شهری و كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه‌هاي نظارت و كنترل در مدیریت شهری؛ از ديگر اهداف تهيه اين دستورالعمل است.

دستورالعمل محله‌بندی و منطقه‌بندی شهری به استناد تبصره‌های 2 و 3 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 54 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ابلاغی20/2/1394 تهيه شده است.

به موجب اين دستورالعمل، شهرداری های بزرگ شهر (شهرهای با جمعیت دویست هزارنفر تا یک میلیون نفر) و کلانشهر (شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و بیشتر) موظف هستند اقدامات لازم برای تعریف و تعیین محله، منطقه و ناحیه شهری را حسب مورد در اجرای این دستورالعمل و در چارچوب طرح های توسعه شهری به عمل آورند.

بر اساس دستورالعمل محله‌بندی و منطقه‌بندی شهری، شهرداری های کوچک شهر (شهرهای با جمعیت 50 هزارنفر و کمتر) و میان شهر (شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر تا دویست هزار نفر) موظف هستند تا حداکثر ظرف مدت یکسال، اقدامات لازم را برای تعریف و تعیین محله های شهری بر اساس این دستورالعمل و طرح های توسعه شهری انجام دهند.

به موجب ماده 5 اين دستورالعمل، حداقل جمعیت لازم برای تشکیل منطقه در کلانشهرها 180 هزار نفر و در سایر شهرها 100 هزار نفر می باشد.

همچنين مستندات،‌نقشه ها و فایل های الکترونیکی كه براي طي مراحل بررسي و تائيد منطقه بندي مورد نياز است، در ماده 18 اين دستورالعمل بصورت كامل تشريح شده است.

شايان ذكر است آندسته از شهرداري‌هایی که بر اساس ضوابط و شرایط این دستورالعمل می‌توانند منطقه شهری تشکیل دهند، موظفند به منظور راه‌اندازي منطقه يا مناطق جديد، حداكثر ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ مجوز، پيشنهاد ساختار سازماني مناطق جديد را بر اساس ضوابط تشكيلاتي شهرداريها موضوع بخشنامه شماره 19274 مورخ 94/2/20 براي تصويب به سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ارائه نمايند.

با ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه های ابلاغی گذشته در این حوزه لغو می گردد.


دسته بندی

دفتر امور شهری و شوراها


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها