Portal_background_image

برگزاري جلسه تخصصي كميته آموزش و منابع انساني

در ابتدای جلسه آقای محمدی شهردار داودآباد و رییس کمیته تخصصی منابع انسانی و آموزش در مورد وظایف مدیران منابع انسانی و نحوه ایجاد انگیزه و ارزیابی عملکرد شهرداری ها نکاتی را اشاره کردند در ادامه حیدری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها ضمن خیر مقدم به مدعوین حاضر در جلسه بر کاربردی بودن و یکسویه نبودن این جلسات تاکید کردند

در ابتدای جلسه آقای محمدی شهردار داودآباد و رییس کمیته تخصصی منابع انسانی و آموزش در مورد وظایف مدیران منابع انسانی و نحوه ایجاد انگیزه و ارزیابی عملکرد شهرداری ها نکاتی را اشاره کردند

در ادامه حیدری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها ضمن خیر مقدم به مدعوین حاضر در جلسه بر کاربردی بودن جلسات و یکسویه نبودن این جلسات تاکید کردند

ایشان بیان نمودند نیروی انسانی از اولویت های مهم هر سازمان می باشدو هدف از تشکیل این کمیته ها را شرکت شهرداری ها در تصمیمات مهم و حیاتی در این رابطه عنوان نمودند.

تعیین اولویتهای پژوهشی و لزوم دقت نظر در این رابطه در شهرها از دیگر نکات مطرح شده توسط حیدری بود

در ادامه کارشنان حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات و مسایل و مشکلات موجود پرداختند که اهم آنها عبارت بودند از:

عدم اهمیت کافی به نیروی انسانی چه از نظر معیشتی و کارایی افراد

تعیین تکلیف پرسنل قراردادی و تبدیل وضعیت آنان

عدم تفاوت بین پرسنل کاری با سایر پرسنل

تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی

کاربردی بودن آموزشها


دسته بندی

دفتر امور شهری و شوراها


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه
   آخرین اخبار دفاتر استانداری

   آخرین اخبار بخشداری ها