1394/02/03 08:04
استخدام پیمانی آتش نشان و راننده پایه یک در تعدادی از شهرداریهای استان مرکزی
<p dir="RTL"> به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشان و راننده پایه یک، تعداد64 نفر از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی ، عملی و گزینش به صورت پیمانی در شهرداریهای نوبران ، تفرش ، مهاجران ، نراق ، میلاجرد ، غرق آباد ، زاویه ، رازقان و ساوه، بصورت پیمانی استخدام می شوند.</p>

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی به مجوز صادره از سوی برای این استخدامها اشاره کرد و افزود:

براساس مجوزاستخدامی اخذ شده از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تعداد 64 نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی و عملی و گزینش به صورت پیمانی به استخدام تعدادی از شهرداریهای استان در خواهند آمد .

سعید فرخی تصریح کرد: داشتن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای ، تربیت بدنی ، برق ، تاسیسات ، مکانیک ، مخابرات و کامپیوتر برای داوطلبان شغل آتش نشان ضروری است.

وی تصریح کرد: دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دو برای داوطلبین استخدام آتش نشان الزامی است.

فرخی اظهار داشت: برای دوطلبان شغل راننده آتش نشان نیز دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه ، فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای ، تربیت بدنی ، برق ، تاسیسات ، مکانیک ، مخابرات ، کامپیوتر ، دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه يك برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.

وی یاد آور شد: در سال گذشته نیز تعداد 29 نفر در رشته های در رشته های آتش نشان و راننده آتش نشان در شهرداریهای تازه تاسیس آوه، خنجین و شهباز بکار گیری شدند.

گفتنی است: اطلاعات تکمیلی استخدام پیمانی تعدادی از شهرداریهای استان بر روی سایت استانداری مرکزی به نشانی http://ostan-mr.ir/درج گردیده است.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved