1397/02/16 20:56
كانال ارتباطي دفتر شهري در پيام رسان سروش
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از فعالیت کانال این دفتر در پیام رسان سروش خبر داد

حمید حیدری با اشاره به بخشنامه معاون اول محترم رییس جمهور مبنی بر حمایت از پیام رسانهای داخلی و  در سالی که از طرف مقام معظم رهبری "سال حمایت از کالای ایرانی" نامگذاری کردیده است با دعوت از آحاد مردم ،به ویژه پرسنل شهرداریها و فعالان در زمینه مدیریت شهری به عضویت در کانال ارتباطی این دفتردر پیام رسان سروش به آدرس mrshahri@ اظهار داشتند به زودی این کانال ارتباطی در پیام رسانهای داخلی دیگر نیز راه اندازی خواهد گردید 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved