1397/09/28 20:17
انتصاب شهردار جديد دليجان
با حضور فرماندار دلیجان،مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها و جمعی از مسئولین شهرستانی مهندس فرداد شهردار اسبق زاویه به عنوان شهردار جدید شهر دلیجان منصوب شد

در این جلسه ضمن معرفی مهندس فرداد به عنوان شهردار جدید دلیجان از زحمات مهندس منصوری شهردار اسبق دلیجان که به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفا دادندو براتی سرپرست شهرداری دلیجان با اهدا لوح تقدیر و تشکر بعمل آمد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved