1397/09/28 20:42
جلسه داخلي و آموزشي پرسنل شهرداري محلات با مدير كل دفتر امور شهري
این جلسه از ساعت 16 تا21 در محل سالن جلسات شهرداری محلات برگزار گردید ،حیدری مدیر کل دفتر امور شهری نیز حضور داشت

در ادامه جلسه که علاوه بر پرسنل شهرداری اعضا شورای اسلامی شهر محلات حضور داشتند، مدیر کل دفتر امور شهری و آقای عباس زاده پیرامون مباحث مربوط به امور مالی و کمیسیون های شهرداری به بحث و تبادل نظر پرداخته شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved