1397/10/14 18:33
شوراي اداري استخدامي
برگزاری جلسه شورای اداری استخدامی شهرداری های استان مرکزی در روز چهارشنبه مورخ 97/10/12

این جلسه ک در محل سالن جلسات معاونت عمرانی و با حضور افراسیابی نماینده سازمان شهرداری ها در این شورا،انصاری کارشناس مسئول اداری استخدامی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی و کارشناسان اداری شهرداری های استان برگزار گردید ضمن برگزاری جلسه توجیهی،آموزشی در صبح روز چهارشنبه بررسی پرونده های ارسالی و با حضور کارشناسان مربوطه در بعدازظهر صورت پذیرفت

 

 

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved