1397/11/10 21:45
جلسه مديران مالي شهرداري هاي استان
این جلسه با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها و مدیران مالی شهرداری های استان در محل سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار گردید

مهمترین مصوبه این جلسه که پیرامون مسایل مختلف بحث و تبادل نظر گردید در خصوص یکپارچه سازی نرم افزار مالی شهرداری های استان مرکزی بود

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved