1397/11/10 22:00
ديدار شوراي اسلامي شهر ساروق با حيدري مدير كل دفتر امور شهري و شوراها
دیدار اعضا شورای اسلامی شهر ساروق با حیدری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها در خصوص مسایل و مشکلات این شهر ۹۷/۱۱/۸

در این جلسه پرامون مسایل و مشکلات شهری ساروق بحث و تبادل نظر شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved