1397/11/10 22:04
جلسه صنوف مزاحم
برگزاری جلسه بررسی صنوف مربوط به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در محل دفتر مدیر کل امور شهری و شوراها امروز ۹۷/۱۱/۱۰

در این جلسه که با حضور شهرداران محلات و کمیجان و سرپرست خدمات شهری شهرداری اراک و نمایندگان اصناف برگزار گردید پیرامون مسایل و مشکلات مربوط به صنوف مزاحم بحث و تبادل نظر شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved