1398/02/10 21:47
مانور نجات از سيلاب آتش نشانان استان مركزي
دکتر کوشش تبار مدیر کل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ،حیدری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها از روند برگزاری دوره نجات از سیلاب آتش نشانان استان مرکزی در محل رودخانه قره چای بازدید کردند

در این بازدید آقازیارتی مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اراک ضمن ارایه گزارش از چگونگی روند انجام کار و آموزشهای ارایه شده از دفتر امور شهری به دلبل برگزاری این دوه تشکر نمودند

کوشش تبار نیز ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری اردوهای آموزشی ، این قبیل کارها را عامل مهمی در ایجاد انگیزه در پرسنل آتش نشانی عنوان نمودند

حیدری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها هدف از برگزاری دوره های آموزشی را ارتقا سطح کیفی آتش نشانان عنوان و بر برگزاری چنین دوره هایی در ادامه سال تاکید نمودند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved