1398/02/14 10:10
قرار گرفتن استان مركزي در گريد اول سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ثبت بودجه
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها ضمن تشکر از شوراها،شهرداران و مدیران مالی در تهیه و تنظیم به موقع بودجه از قرار گرفتن استان مرکزی در گرید اول سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ثبت به موقع بودجه خبر داد

وی افزود بر اساس بند 9 ماده 45 قانون شهرداری این رتبه بندی با در نظر گرفتن و رعایت ماده 67 قانون شهرداری و مواد 23 و 26 و 27 آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین بالانس بین درآمد و هزینه ها در 24 طبقه تقسیم بندی شده که استان مرکزی نیز به همراه 7 استان در گرید اول این رتبه بندی قرار گرفته

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved