1398/06/24 21:27
برگزاري دومين جلسه هم انديشي كارشناسان عوارض شهرداري ها
به گزارش روابط عمومی دفتر امور شهری و شوراها در این جلسه به بررسی مباحث مرتبط با عوارض در مواد قانونی ۷۷و۱۰۰و۱۰۱ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و قانون نحوه خرید و تملک اراضی پرداخته شد

برگزاری دومین جلسه هم انیشی کارشناسان عوارض شهرداری ها
به گزارش روابط عمومی دفتر امور شهری و شوراها در این جلسه به بررسی مباحث مرتبط با عوارض در مواد قانونی ۷۷و۱۰۰و۱۰۱ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و قانون نحوه خرید و تملک اراضی پرداخته شد
همچنین کارشناسان دفتر موارد قانونی آخرین مهلت ارسال دفترچه عوارض سال ۹۹ و فرآیندهای قانونی آن را یاد آوری نمودند
کانال اطلاع رسانی دفتر امور شهری و شوراها
@Mrshahri

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved