1398/08/08 17:35
اطلاعيه مهم آزمون آتش نشاني شماره 2
داوطلبان محترم آزمون آتش نشانی جهت دریافت فرم معاینات پزشکی و انجام معاینات با در دست داشتن اصل کارت ملی و 2 قطعه عکس روز پنجشنبه مورخ 9 آبان ماه 1398 طبق لیست پیوست در زمان مقرر به جهاد دانشگاهی مراجعه نمائید .

به گزارش روابط عمومی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی؛ داوطلبان محترم آزمون آتش نشانی جهت دریافت فرم معاینات پزشکی و انجام معاینات  با در دست داشتن اصل کارت ملی و 2 قطعه عکس روز پنجشنبه مورخ 9آبان ماه 1398 راس ساعت 7:30 صبح طبق لیست پیوست در زمان مقرر به جهاد دانشگاهی مراجعه نمائید .
ضمناً مبلغ 300.000 ریال هزینه تست پزشکی را به صورت نقدی در مرکز پرداخت می نمائید و مبلغ 500.000 ریال هزینه آزمون عملی را به شماره حساب 10/6120941/1 بانک رسالت به نام جهاد دانشگاهی واریز نموده و اصل فیش واریزی را در روز مقرر تحویل مسئول مربوطه می نمائید .

اسامی دوطلبین آزمون آتش نشانی جهت معاینات پزشکی تاریخ مراجعه پنجشنبه 98/8/98

نام

نام خانوادگی

نام پدر

کد ملی

علیرضا

یادگاری

محمد

0520288424

محمد

بغدادی

علی

0534198155

محمد

رحیمی سالور

علیرضا

0520605144

علیرضا

افتخار

محمد حسین

0520650182

عباس

علیشاهی

ابوالفضل

0520115619

محسن

سهرابی

ولی اله

0610101668

فرهاد

کیشانی فراهانی

علی

0520608100

حسین

یاراحمدی

علی

4120092372

ایمان

زارعیان

غلامرضا

0520035240

حسن

شمسی

غلامحسین

0534863701

بهرام

مشیدی

مصطفی

0622323261

مهدی

جودکی

محسن

0534751407

جواد

حیدری داینی

ذوالفقار

0534931588

محمدرضا

رفعت پناه

کاظم

0534855660

محمد

كشمشه

رحم خدا

4219794441

سجاد

مظفری

اسماعیل

0610172271

یوسف

آقامحمدی

حسن

5719967397

علی

مهدوی

محمد

0534601618

مهدی

حیدری

حسین

0520299213

کیانوش

بیات

غلامرضا

0520553551

امیر

بساکی

عزیزاله

0520200284

فرزاد

نایبی دهقی

حمید رضا

0520319060

حامد

کریمی

مهدی

0550056645

علی

سلم اباد

عبادالله

0520157443

سجاد

سلطانعلی

قاسمعلی

0520354206

ابوالفضل

بيات

احمد

0622436211

سجاد

منصوری

علی حسن

0013952129

رضا

باجلان

احمد

0610074016

حمیدرضا

عباسی

اسداله

6179928843

علیرضا

عباسی

اسداله

6179801223

حمید

ملکی

مجتبی

0622413104

سید حمزه

حسینی

سید احمد

0520410696

سجاد

صاحبی

منوچهر

0610073079

فرشید

ملکی نورین

علی

0520641744

احسان

رحیمی نسب

صادق

4180010208

میلاد

گلشنی

شکرخدا

0622361546

مهدی

محمودی

غلامعلی

0559944489

حمید

مرجانی

اسمعیل

0533318262

احمد

مددی

حشمت اله

6179978689

محسن

غنی

حسین آقا

0520297121

میلاد

قمی

علی حسین

6179963169

محمدعلی

مطلبی مقدم

اسداله

0535000154

علی

غلامی

حسین

0534721281

سید علی

میر ابراهیمی

سید عباس

0520389859

مهرداد

صالحی

غلامرضا

0610114786

فرشید

بابائی

رضا

0520882547

سیدمهدی

موسوی

سیدمحمدرضا

4073192698

رضا

مهرابی

شعبان

0520385276

محمد

درخشان

داود

0520520386

هادی

محمدی

خدارحم

4172791859

محمد

رحیمیان

یداله

0520601955

سعید

عابدی

ذبیح اله

0534956068

جعفر

الهی

حامد

0560037392

رضا

کمانی

داود

0520155378

حامد

ناگهی سرچقائی

ابوالقاسم

0520704835

میلاد

لشنی

رجبعلی

4219939040

سعید

رضائی

غلامرضا

0520203569

شهاب الدین

سجادی هزاوه

اکبر

0520691407

امیر

بهاری

بهاری

0610101201

فرشاد

صفرزاده

علی پناه

4060048585

سید مجتبی

حیدری

سید عطاءاله

0610073151

مهدی

آرمان

اسدالله

0559848481

آرش

دستجانی فراهانی

اسداله

0013350293

رضا

سالی

علی

6170057130

منصور

منصوری

امیر

0520233166

وحید

طاهرنسب

حبیب الله

0610072641

مرتضی

رستگار

مجتبی

0520215737

محمد

کزازی

عیسی

6170031141

رضا

صفری

علی

0520249968

محمد

محمدی پریدری

عباس

0521101832

احسان

کارچانی

پرویز

0520818970

علی

دهقان

محسن

0610097301

سعید

میرزائی

شکراله

0610126717

صالح

یوسفی

صفر

0520704622

حامد

هاشمی

جواد

0480379963

حمید

امینی

عیسی

4020045348

مهدی

آنجفی مرزیجرانی

ابراهیم

0520776771

محمد رضا

عليزاده

محمدتقی

0520217020

علی

یاسبلاغی شراهی

ابراهیم

0520812451

اسمعیل

محمدی

محمد

0520498585

محمد

عزیزمحمدی

غلامرضا

0520588088

محمد

قربانی

خیراله

5930010110

محسن

کرمانی کیا

علی

0534840647

سجاد

فرجی

رضا

0520341181

رضا

رضائی

شیرولی

0534983464

علی

جیریایی شراهی

محمد

0520764943

امید

فرهادی هزاوه

سعید

0520637658

احد

اسدی

همایون

0520596056

ميلاد

شمس

مظفر

0610164171

امیدرضا

غیاثی

نصرلله

0580025780

محمود

عطاری

علیرضا

0534890202

رضا

داودآبادی

غلامرضا

0534981781

منوچهر

پورمظاهری

حبیب اله

5719972722

عادل

غیاثی نسب

علیرضا

0520967267

حسین

میرامینی

حجت اله

4160037321

سعید

البرزی

محمد

0520309324

علی

قیصری

علی اکبر

0520429990

مسعود

بیات زاده

محمدرضا

0534963439

فرزاد

گراوند

علی پاشا

4199920773

علی

اکبری

اکبر

0534844138

عرفان

اصفهانی

عبدالرضا

0520856910

وحید

فراهانی

قدرت اله

0534661033

رضا

رحیمی

اصغر

0520510331

محمدعلی

منصوری

احمدعلی

5930006083

مجتبی

طاهونه ئی

مسعود

0520364341

سید محمد

میراعلا

سید اعلا

3860556940

فرشید

عبدی

رحمان

0520420500

ایمان

حسام پور

محمد تقی

0520559088

منوچهر

بختیاری ارج

نباتعلی

4040202521

رسول

مهرآبادیان

محمدعلی

0533023424

محمد

محتشمی

علی

4210226025

احسان

یاسبلاغی شراهی

ابراهیم

0520539133

سالار

ساعت

اکبر

0520535847

محمد

فراهانی

رضا

0520288580

حسین

کاظمی

نادعلی

0520400291

میلاد

عیسی آبادی

عباس علی

5560045411

حمیدرضا

خان محمدی هزاوه

اصغر

0532323981

حسین

هداوند

آیت اله

0520993268

محسن

جعفرخانی

حسین

0534246249

محمدرضا

حسینی

منصور

0520574508

امیر

صالحی مرزیجرانی

محمد تقی

0520281081

جواد

جعفری

علیرضا

0520778804

امین

نظام آبادی

صدراله

0534983049

علیرضا

عیوضی حسن آبادی

محمدحسن

0520423941

مرتضی

کرمی

رمضانعلی

0520478878

سعید

جعفری

محمد

0610030353

محمدرضا

عیدی

ناصر

0520631714

مهدی

رفیعی

محمد علی

0559867573

امیر

طاهری

جعفر

0610203940

محمدرضا

داودآبادی

ناصر

0535025394

علی

زهره وند

فرج اله

0520288416

میلاد

خدادادی

نایب حسین

0520613244

علی

ونائی

رضا

3920090152

بابک

مالکی

ابوالفضل

0550166238

مهدی

شریفی

جواد

0550111808

حسن

فراهانی

محمد حسین

5449978553

علی

عبادی

احمدرضا

0559941617

محسن

نظری

احمدرضا

0610110322

مهران

فرخ

مرتضی

0590209116

عباس

مفتاحی

علی اکبر

0590065742

مسعود

رجبی

مصطفی

0590188259

حسن

دارابی

مرادعلی

0610139010

رضا

دلشاد

محمد

0610067001

مرتضی

عزیزی

محمود

0610017195

محمدرضا

نبئی

ناصر

0610148702

حمداله

قنبری

شمس اله

5939267386

رضا

علی قورچی

نظامعلی

0610054945

احسان

سلامی

فضل اله

0530529831

محمد

اقا محمدي

علي اكبر

0622362801

جواد

آریامنش

محمد تقی

0589986031

وهاب

ولیدآباد برچلوئی

اسمعیل

3860213970

عباس

یزدان بخت

ابوالقاسم

0559645473

محمدحسن

مرادی

علی اصغر

0550010734

علی عباس

قربانی

ابوالقاسم

0569809320

بنیامین

شکیبا

رسول

0590249037

ابوالفضل

قرایلو

محمد

0590296272

سید مهدی

موسوی

سید نادر

0590268163

حسین

بروزمندشاد

محمد

0569963591

سید جواد

عابدی

سید محمود

0534669816

امیر

عربی

صفرعلی

0559647281

پیام

سعادتمند

خسرو

0590188267

نادر

فلاحی

ابراهیم

0602460034

رامین

عطایی فرید

شعبان

3992280225

سیدمسعود

میراحمدی باباحیدری

سیدمحمد

4679875402

ابوالفضل

قنبری

حجت اله

6170022086

علیرضا

علیاری

اسلام

0602428491

علی

گلشن

محمد

6240058335

محمد رضا

احمدی

اصغر

0590316230

حسین

سرمدی

حاجعلی

0371093619

حجت

سبک بار

نوراله

0590158090

محسن

اسلامی

نجفعلی

0559059736

سجاد

زعیم نژاد

قنبرعلی

0590158236

میثم

کریمی

حسن

0520249933

محمد مهدی

زارع

رمضان

0590372361

مهدی

نریمان

محمد

0590039806

حمید

غلامی

[مجید

5939359647

علی اکبر

رحیمی تبار

محمدحسین

0590193554

سعید

رضائی

غلامرضا

0590132539

حسین

رهبرزارع

رضا

0590045784

سجاد

شاکرمی

کرمی

5280014397

امیر مهدی

فرداد

داود

0590392034

دانیال

مطلبی نژاد

محمدتقی

6180000387

سیاوش

شادمان

مهرداد

0590444107

امیر مهدی

حیدری

داود

0590366718

مهدی

حیدری

یوسف

0590269798

سامان

فلاح

حقمراد

3240392879

محمد

اسحقی

محمدتقی

0590277359

حمید

تنها

علی

0590085751

سعید

شیخلر

اسدا.‌‌..

0603417000

محمدامین

صفری بیامهء

امیر

3240693429

محسن

قره شیخ لو

محمد

6180022453

محمد

معمری

غلامحیدر

4870058316

مهدی

غیوری

محمد علی

0590113429

سید داود

حسینی

سید حسین

0590103458

محمد

روشن

محمد حسین

0590231731

اویس

علیجانی

داود

0590159577

مهدی

ذاکری

ابوالفضل

0590150707

جواد

اروجی

محمد

0590271253

سجاد

غفاری

غلامحسین

0590323342

یداله

علی بیگی

عبداله

0602391148

حسین

معصومی

عزت اله

0590286897

رحمان

تاجری

محمد

0590219197

رضا

حیدری

علی

0590141376

مهدی

احمدی

حسین

0386692335

حسین

کریمی

احمد

0590235257

میلاد

برزوئی

غلامرضا

0590172158

صالح

جعفری

صادق

0590098837

محمد

رحمتی

جمشید

0590227904

رسول

غفاری

عبدالله

0550048812

احسان

آجرلو

علی

0520387252

ابوالفضل

احمدلو

مشتاقعلی

0534609058

حسن

بابایی

علی

0520631064

جواد

باجلان

احمد

0520499123

پوریا

مجیدیان

مجید

0520491041

علی

آشوبی

ذبیح اله

0520818806

محمود

صالحی مرزیجرانی

زین العابدین

0520141016

سیدمهدی

رفیعی

سید محمود

0534222315

رضا

گنجی

اسحق

0610057022

علی

رفیعی

آیت اله

0534862683

میلاد

سهیلی فرد

[مجتبی

0610183877

وحید

احمدی

اسد

0323096034

علیرضا

حاجی بابائی

غلامعباس

0520061411

رضا

محمدی

علی اکبر

0520023374

میلاد

نصراللهی

مرتضی

0520376651

عباس

خسروی

علی حسین

0534756001

وحید

عاشق حسینی

احمد

0533046777

امیر

دوست محمدی

مهدی

0520057538

محمد

غلامی

رحمان

0534862500

علیرضا

فراهانی

عزت اله

0580015114

محمدرضا

عباسی

اسداله

6179050651

هادی

سلیمی

فتح اله

0534590918

سعید

عینی

علی

0530526417

روح الله

سلیمانی

اسحق

3930272512

قاسم

زمانی نوری

علی

0602459494

حسین

هوشنگی ارام

محمدعلی

0371869341

محمد

اکبری

حاتم

0610135112

             

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved