1398/08/13 12:12
بازديد مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مركزي از محل برگزاري آزمون عملي آتش نشاني
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی از محل برگزاری آزمون عملی آتش نشانی بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی؛ حیدری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی به همراه نمایندگان مسئول آتش نشانی شهرداری اراک، دفتر بازرسی، گزینش، حراست استانداری و تعدادی از مسئولین از محل برگزاری آزمون عملی آتش نشانی بازدید کردند.

لازم به ذکر است این آزمون از تاریخ 13 آبان ماه به مدت 4 روز آزمون های عمومی و 2 روز آزمون های تخصصی در محل مجموعه ورزشی شهرداری اراک برگزار خواهد شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved