1398/08/19 09:10
ديدار مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مركزي با شهردار و شوراي اسلامي شهر آستانه
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی با حضور در شهرداری آستانه با شهردار و شورای اسلامی این شهر دیدار و گفتگو کرد.

 به گزارش روابط عمومی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی؛ صبح روز شنبه 18 آبانماه حمید حیدری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی به همراه کارشناسان این دفتر با حضور در شهرداری آستانه  با یعقوبی شهردار و شورای اسلامی این شهر دیدار و در خصوص مسائل و مشکلات بحث و گفتگو کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved